Advies (in het Engels en Duits) 085 888 1070
 • Alle producten Terug
 • Formaten Terug
 • Kleuren Terug
 • Enveloppen Terug
 • Business Terug
 • Kaarten & Papier Terug
 • Verzendverpakkingen Terug

Gegevensbescherming

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: 14 november 2019

De verwerkingsverantwoordelijke is:
Blanke Briefhüllen GmbH
Allee 40
74072 Heilbronn
Duitsland
+31 85 888 1070
[email protected]

Hartelijk dank voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.

1. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven invoeren. Bij elk bezoek van een website slaat de server alleen automatisch een zogenaamde server-logfile op, dat bijv. de naam van de bezochte pagina, uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider van waaruit u de site bezoekt (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt.

De toegangsgegevens worden uitsluitend in verband met het garanderen van een storingsvrije werking van de site en de optimalisering van ons aanbod verwerkt. Het doel hiervan is overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder f AVG het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, rechtmatig belang van een correcte weergave van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van het bezoek aan de site verwijderd.

Hostingdiensten door een derde partij         
In het kader van verwerking in opdracht van ons levert een derde partij namens ons diensten ten behoeve van de hosting en weergave van de website. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of op de daarvoor bedoelde formulieren in de onlineshop, zoals hieronder aangegeven, worden verzameld, worden op zijn servers verwerkt. Een verwerking op andere servers vindt uitsluitend plaats op de hier uitgelegde manier.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Gegevensverzameling en -verwerking ter uitvoering van de overeenkomst

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in verband met uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract of uw contactpersoon te verwerken en u de bestelling of contactpersoon niet zonder hun informatie kunt verzenden. Welke gegevens worden verzameld, kan worden afgeleid uit de respectievelijke invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG voor de verwerking van contracten en uw aanvragen.

Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG door te besluiten een klantenrekening te openen, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van een klantenrekening.

Na het voltooien van het contract of het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd aan het einde van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om meer gegevens te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan plaatsvinden door een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een functie in het klantenaccount.

3. Doorgifte van gegevens

Ten behoeve van de afwikkeling van de overeenkomst  conform art. 6, lid 1, zin 1, onder b AVG geven wij uw gegevens  door aan het verzendbedrijf dat opdracht heeft de levering uit te voeren, indien dat nodig is voor de levering van bestelde goederen. Naargelang van de betalingsdienstaanbieder die u in het bestelproces uitkiest, geven wij ten behoeve van de afwikkeling van betalingen de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling en evt. aan de in opdracht van ons werkende betalingsdienstaanbieders c.q. aan de uitgekozen betalingsdienst. Voor een deel verzamelen de uitgekozen betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, voor zover u daar een account aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw inloggegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden. Daarop is de privacyverklaring van de respectievelijke betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Hetzelfde geldt voor de doorgifte van gegevens aan onze producenten of groothandelaren in de gevallen waarin zij de verzending voor ons overnemen (dropshipping).

Gegevensoverdracht naar incassobedrijven            
Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 sub b AVG na te komen, geven wij uw gegevens door aan een erkend incassobureau indien onze betalingsvordering ondanks een eerdere aanmaning niet is voldaan. In dit geval wordt de vordering rechtstreeks door het incassobureau geïnd. Bovendien dient het doorgeven van gegevens om onze overwegend gerechtvaardigde belangen te beschermen in het kader van een belangenafweging in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG.

4. Gegevensverwerking bij de uitvoering van de betaling

Kredietwaardigheidsbeoordeling
Als wij bij vooruitlevering een risico nemen, bijv. bij aankoop op rekening, is het conform art. 22, lid 2, onder a AVG voor het afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk om door een hierin gespecialiseerde dienstverlener (kredietinformatiebureau) uw identiteit te laten verifiëren en uw kredietwaardigheid te laten beoordelen. Met dit doel geven wij uw persoonlijke gegevens in verband met een beoordeling van de kredietwaardigheid door aan het/de volgende bedrijf/bedrijven:

CRIF Bürgel GmbH        
Leopoldstraße 244
80807 München
Duitsland

Hierbij worden de passende maatregelen om uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen te waarborgen, in aanmerking genomen. U hebt de mogelijkheid om door middel van het opnemen van contact via een van de hieronder aangegeven contactmogelijkheden uw standpunt toe te lichten en de beslissing aan te vechten.

Na volledige verwerking van de overeenkomst worden uw gegevens die voor dit doel zijn verwerkt, gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

5. Cookies en webanalyse

Om het bezoek van onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, passende producten te kunnen tonen of ten behoeve van marktonderzoek maken wij op verschillende websites gebruik van zogenaamde cookies. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod conform art. 6 lid 1 sub f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparatuur wordt opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies wordt na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparatuur achter en geven ons de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en individueel beslist of u deze accepteert of dat u in bepaalde gevallen of in het algemeen de acceptatie van cookies uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:

Internet ExplorerTM: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
SafariTM: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac
ChromeTM: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
FirefoxTM: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
OperaTM: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven op grond van art. 6, lid 1, zin 1, onder a AVG, gebruikt deze website in het kader van de aanwending van Google Analytics (zie onder) ook het zogenaamde DoubleClick-cookie, dat het herkennen van uw browser bij een bezoek aan andere websites mogelijk maakt. De door het cookie automatisch gegenereerde informatie over uw bezoek aan deze website wordt over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres wordt daarbij door de activering van de IP-anonimisering op deze website vóór de doorgifte binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

Google gebruikt deze informatie voor het opmaken van rapporten over de websiteactiviteiten en om andere, met het gebruik van de website samenhangende, diensten te leveren. Ook geeft Google deze informatie eventueel door aan derden, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Aan het einde van ons gebruik van Google DoubleClick en de nagestreefde doeleinden, worden de in deze verband verzamelde gegevens verwijderd.

Google Double Click is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.  (www.google.de). Voor zover informatie wordt overgebracht naar en door Google wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.
U kunt uw toestemming op elk moment met effect voor de toekomst intrekken door het deactiveren van de DoubleClick-cookie via deze link. Verder kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie krijgen over het plaatsen van cookies en uw instellingen in dat kader aanpassen. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het installeren van cookies en afzonderlijk beslissen of u ze wilt accepteren of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in zijn geheel wilt uitsluiten. Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor de analyse van het websitebezoek
Indien u uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1  sub a AVG, maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics voor de analyse van de website. De webanalyseservice wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een bedrijf naar Iers recht, met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.  (www.google.nl). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals bijv. cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij door de activering van de IP-anonimisering op deze website vóór de doorgifte binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt in beginsel niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. Aan het einde van ons gebruik van Google Analytics en de nagestreefde doeleinden, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

Voor zover informatie wordt overgebracht naar en door Google wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken [link naar: https://www.privacyshield.gov/list]. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd. 

U kunt uw toestemming op elk moment met effect voor de toekomst intrekken door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die onder de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Dit voorkomt het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google.

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken, om de registratie door Google Analytics op deze website voor de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparatuur geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw om uw toestemming gevraagd.

6. Reclame via marketingnetwerken

Google Ads Remarketing
Via Google Ads maken wij voor deze website reclame, zowel in de Google zoekresultaten als op de websites van derden. Daarbij wordt bij het bezoek aan onze website het zgn. remarketingcookie van Google geplaatst, dat automatisch via een cookie-ID onder pseudoniem op basis van de door u bezochte websites een op uw belangstelling gebaseerde reclame mogelijk maakt. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van het optimaal in de markt zetten van onze website conform art. 6, lid 1 sub f AVG. Aan het einde van ons gebruik van Google Ads Remarketing en de nagestreefde doeleinden, worden de in deze verband verzamelde gegevens verwijderd.

Een verdergaande verwerking van gegevens vindt alleen plaats ingeval u tegenover Google toestemming hebt gegeven voor het koppelen van uw website- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account en het personaliseren van advertenties, die u online te zien krijgt, op basis van informatie uit uw Google-account afkomstig is. Als u in dat geval tijdens het bezoek op onze website ingelogd bent bij Google, gebruikt Google uw gegevens samen met Google-Analyticsgegevens, om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing aan te maken en te definiëren. Ten behoeve daarvan worden uw persoonsgegevens van Google tijdelijk aan gegevens van Google Analytics gekoppeld, zodat doelgroepen kunnen worden aangemaakt.

Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, gevestigd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.nl).

Voor zover informatie wordt overgebracht naar en door Google wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt de remarketingcookie deactiveren via deze link. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance voor informatie over het gebruik van cookies en het configureren van uw instellingen.

BingAds Remarketing
Via BingAds adverteren wij deze website in de zoekresultaten van Bing, Yahoo en MSN en op websites van derden. Wanneer u onze website bezoekt, wordt hiervoor automatisch een cookie geplaatst, die automatisch op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen in een optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG in het kader van een belangenafweging te beschermen. De in dit verband verzamelde gegevens worden verwijderd nadat wij het gebruik van BingAds Remarketing voor het beoogde doel en aan het einde van het gebruik ervan hebben stopgezet.

BingAds is een dienst van de Microsoft Corporation (www.microsoft.com). De Microsoft Corporation is met hoofdkantoor gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. U kunt een recent certificaat hier bekijken. Op grond van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste voor onder het Privacy Shield gecertificeerde bedrijven een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld.

U kunt de remarketing cookie via deze link deactiveren. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance voor informatie over het gebruik van cookies en het configureren van uw instellingen.

7. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • overeenkomstig artikel 15 AVG het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt binnen de daarin bepaalde omvang
 • overeenkomstig artikel 16 AVG het recht onverwijld rectificatie of vervollediging van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te vragen
 • overeenkomstig artikel 17 AGV het recht om de wissing van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te verzoeken tenzij de verdere verwerking niet vereist is om
  • de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
  • een wettelijke verplichting na te komen
  • redenen van algemeen belang
  • rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 • overeenkomstig artikel 18 AGV het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken indien
  • de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist
  • de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen ervan verzet
  • wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
  • u bezwaar overeenkomstig artikel 21 AGV gemaakt heeft tegen de verwerking
 • overeenkomstig artikel 20 AGV het recht uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of te verzoeken om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen
 • overeenkomstig artikel 77 het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit binnen uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, ingeval van inzage, rectificatie, beperking of wissing van gegevens en ook bij het intrekken van gegeven toestemmingen of bij bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u zich wenden tot:

Functionaris voor gegevensbescherming    
Ochsenbrunnenstraße 8            
74078 Heilbronn           
Duitsland
+31 85 888 1070           
[email protected]

Functionaris voor gegevensbescherming:

Functionaris voor gegevensbescherming    
Ochsenbrunnenstraße 8            
74078 Heilbronn           
Duitsland
+31 85 888 1070           
[email protected]

Recht van bezwaar

Voor zover wij ten behoeve van het waarborgen van een, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht verwerken, kunt u tegen deze verwerking voor de toekomst bezwaar aantekenen.  Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking ten behoeve van andere doeleinden plaatsvindt, kunt u een recht van bezwaar alleen uitoefenen als er sprake is van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die het belang van uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen of als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt met direct marketing als doel. Dan worden uw persoonsgegevens niet verder met dit doel verwerkt.